POSTS

Væktarhaugen - Nedalshytta

Bloggen ble i dag oppdatert for alle dagene etter Røros. Uvergelig tar dette sin tid og det ble en ekstra sen start på turen til Nedalshytta. Så vidt sent at jeg regnet med små muligheter for middag og varm mat på den betjente hytta. Turiststien over til Nedalshytta er mest som en transportetappe å regne. Et greit åpent terreng med en del bjørkeskog og myrer, men for det meste godt fjellterreng. På turen, beregnet til 18 km traff jeg ikke på et eneste menneske. Heller ikke noen rein var å se og knapt nok en fugl. Merkverdig, spør du meg. Det meste av denne stien er dårlig merket og vardet og tydelig lite brukt. Trondheim Turistforening har her en jobb å gjøre. Er det en offisiell rute og sti og merket som sådan på kart kreves det skikkelig merking og rydding. Greit nok i sol og klart vær og for en som kan bruke kart og kompass, men for uerfarne folk, ikke bare i dårlig sikt kan den manglende merking gi store problemer. Det er forbausende mange som stoler fullt og helt på turismerkingen for å komme seg fram.

Like før Nedalshytta kom jeg på en liten myr med modne molter. Faktisk de første på hele turen. Det ble noen never med bær rett ned. I tillegg spiste jeg ganske mye blåbær. Både mineraler og vitaminer for flere dager skulle være sikret. På Nedalshytta ble det tross sen ankomst både middag og en par pils. Verten fortalte også hvorfor jeg ikke hadde sett rein i dette området. Jeg passerte akkurat i mellom to reinbeitedistrikter og reinen gjetes og stoppes fra og trekke sydover mot sine vinterbeiter. Sommerbeitene for den reinen ligger lengre nordover. Natten blir tilbragt i hus og forhåpentligvis en tidlig start i morgen.