POSTS

Steinvatnet - Rátnoenjokhe

En litt lengre etappe enn gårdagens, men også denne dagen skal nytes. Været er skjønt og omgivelsene er bare nydelige. Snedekte fjelltopper og fjellsider, innimellom irrgrønne lier, noen isdekte vann, noen blinkende vann, strømmende elver, strie elver, stilleflytende elver, fjellbekker, kalt og godt drikkevann, lemen, ryper, fjelljoer, bare herligheter. Blomster og urter, kartlav og rustlav, vier og kjær, myr, tørrrabber og dryasmark. Alt er fryd, stillhet og spektakulære senarier. Midt opp i det hele oss tre små mennesker med en hund. Ahh, det glemmer jeg nesten, store flokker med rein oppe i fjellsidene og innover snøfonnene. Vi er i samenes og reinens rike, men bare tillåns og med nemsom fremferd.

Som en god illustrasjon på freden vi føler kommer følgende kommentar fra Olav Erik etter vi har spist ved et av vannene: “Ser dokker, då vi kom og rastet for lunch lå isen på vatnet. Nu når vi e´ ferdig e´ isen gått”. Tidlig kveld ved Ránoenjokhe, ingen fisk og resten av provianten går for det meste med.