POSTS

Rognan – Fauske Hotell

I dag er det rene hvileetappen med kun 32 km til Fauske. Det er 3 veitunneler på E6, men på spørsmål får jeg opplyst at jeg kan gå rundt samtlige tre. Det er godt å vite at jeg både slipper faren med å gå gjennom tunnelene og alt bulderet og eksosen. 7,5 timer bruker jeg på veien inklusiv pauser. Framme på Fauske Hotell blir jeg hjertelig mottatt og i tillegg møtt av en journalist fra Saltenposten, den lokale avisa på Fauske. Det blir et langt og godt intervju og det skal spennende å se hva som kommer ut av det.

Hittil har jeg ikke nevnt noe om min nye sekk, Mjölner fra Klättermusen. Men her er mine første inntrykk og min første vurdering. Fra og med 1. til 4. august har jeg gått 35 km i fjellet og 130 km på vei, et gjennomsnitt på vel 37,5 km pr. dag. Kanskje ikke med den helt store vekta, men dog fra 16 til 19 kg på det meste. Så langt er bare det å si, ryggsekken Mjölner er superb og svarer til forventningen. Etter til dels lange dagsmarsjer kjenner jeg ingen ting i skuldrene, hofter eller rygg. Bena kjenner jeg det selvsagt i og det skulle bare mangle. Fra 6. august øker jeg belastningen til ca. 24 kg, men dagsetappene blir betraktelig kortere og fra nå av er det fjellet som gjelder. Konklusjon så langt: Klättermusens nye sekk er bare unik og fortjener sin Outdoor Industry Award 2008. Ryggsekken holder alt hva produsenten lover. Jeg vil gi en fyldig vurdering etter endt tur utpå høsten eller forvinteren.