POSTS

Njallajávrre - Rautujauvre

Jeg er nå inne i Sverige og den delen av nabolandet jeg må låne på min tur til Nordkapp. I et meget flatt, åpent og lettgått terreng går det fort framover. Det er ikke så mye mer å si om denne delen enn at jeg følger Nordkalottleden på en god sti. Over hver minste myr er stien kloppet. Likeså er det stort sett bro elle klopp over alle elver og nesten hver minste bekk. Noen få reiner treffer vi på, ellers nesten ikke et liv hverken av fugel eller dyr er å se. Najax er som vanlig nyskjerrig på reinen, men holder seg på plass og bak meg når han får beskjed. Ved Rautujauvre er det satt opp en kåte med ovn og to brisker. Etter noe slik som 20 km passer det bra å ta kvelden her.