POSTS

Grensevarde 156 - Telt ved Bobbeltjønn

Jeg har nok gått litt surr i dagene. To plasser på samme dag går nok ikke, men nå er jeg ajour.

Alt tegner til å bli en strålende dag og turen til Bobbeltjønn stikkes i det alt vesentlige ut på svensk side langs etter et reingjerde. Dette følger grensen en stor del av min rute. Innover langs reingjerdet var det tildels god sti, både etter vedlikehold og tråkk etter rein. Ved Sødra Enbågen treffer jeg på to tyske turister, de eneste menneskene på denne del av turen. To eldre mennesker som kom fra Blåhammaren og skulle til Storerikvollen og deretter til Nedalshytta. De gikk kun de merkede turiststiene og hadde nok måttet passere en del sundtråkkede myrområder. Flere av samme sorten frykter jeg at de kommer til å treffe på.

Litt lengre inn mot Rangeldalen blir det lunch. Først med ½ liter nyrørte molter og deretter min standard rasjon, Bixit, suppe, te og sjokolade. Underveis har jeg skremt opp flere til dels store kull med ryper. Årsfuglene er forbausende store til å være så tidlig på høsten. Opp mot Bobbeltjønna letter det også to tranepar. Det er noen flotte fugler å se til, men sangen til disse fuglene er ikke direkte vakker. Vel framme ved Bobbeltjønna blir det telting og heller ikke her noe fisking. Tjønna så rett og slett død ut. Med god vind som rev i teltduken ble nok et innemåltid og deretter kvelden.