PAGES

Kart

Dette kartet viser hvor ruta går. Den grønne streken viser hvor jeg har gått til nå. Den blå viser resten ruta for sommeren 2009.