PAGES

Etappe 9b

Etter vinteren hjemme i Mo i Rana skal det bli godt å ta fatt på resten av turen til Nordkapp

Sveet – Sandv./Nordli 206306 Lengde: 116 km + 15 % = 133 km/17 = 8 + 1dager

Etappen starter fra Sveet hvor jeg brøt av turen i fjor. I disse grenseområdene er det mye snaufjell, men også rikt bevokste daler, elver og fiskevann. I det hele en meget vekslende natur. Nå er også min kjære Golden retriever, Najax kommet med. Får håpe det går bedre i år enn i fjor og at Najax får gjort sin nytte som kløvhund og kamerat.

Depot Depot med proviant og utstyr for etappen har jeg med fra Mo i Rana.

Kart for etappen 1822 IV Vera 1823 III Snåsa 1823 II Gjevsjøen 1923 IV Nordli

Valgte ruter Siste del med NTT-merkede ruter og hytter i Nord-Trøndelag ble tilbakelagt i fjor. Fra Sveet blir det mer blandet til det etter hvert blir dårligere med stier og merkede ruter. Det gjenstående av den opprinnelige etappe 9 går fra Sveet, opp Ståggådalen til Gaundalen, videre forbi Seterlifjellet, over Hykkelfjellet, ned til Sørnes og veien fram til Nordli. En etappe med mye villmark og mange fine fiskevann. NB! Navn framhevet med brunt linker til aktuelle nettsider for etappen.

226 Fra Sveet til Gaundalen 476 moh. 36 km. Her har jeg valgt å forlate hyttenettet og går innover mot Ståggådalen. 2 dagsetapper regner jeg med på turen. Gode fiskemuligheter underveis og jeg ser ikke bort i fra at jeg kan bli liggende en ekstra dag underveis. Etter ca. 18 km gange telter jeg trolig ved Lakavatnet 555 moh.. 256 Lakavatnet til Gaundalen. De siste 18 km til Gaundalen blir tatt denne dagen. Det er ennå tidlig på året og elvene fram mot Reinsgardsbakken kan ennå være flomstore. Må kanskje passere disse noe høyere opp i fjellet enn planlagt. 266 Fra Gaundalen til Gjevsjøen 468 moh. 28 km 10 t. Rute nr. 2811 og 12. Dette er umerkede DNT-ruter, anslaget på 10 timer høres litt vel mye ut. Er terrenget tyngre enn kartet tyder på får jeg eventuelt ta en overnatting på Holden. 286 Gjevsjøen til Bielnienjaevrie 648 moh. 23 km. Inne ved Djuptjønna går jeg inn i den tidligere Gressåmoen nasjonalpark. Denne nasjonalparken er nå blitt en del av den utvidede Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Herfra ligger det på rekke og rad flere fine fiskevann i høyde på fra 580 til 650 moh. Ikke usannsynlig at jeg stopper tidligere enn planlagt for tidlig leirslaging og fiske. 296 Bielnienjaevrie til Skardstjørnin 24 km. En eller annen plass mellom Djuptjønna og Skardstjønnin regner jeg med å ha tatt en ekstra dag ved et av vatna for avslapping og riktig å nyte livet. Ikke minst regner jeg med at både mann og hund kan gasse seg med nytrukket fjellfisk. 306 Skardstjørnin til Nordli/Sandvika 410 moh.  22 km. Herfra går turen nordaust over mytene mot Gammalsæterlia. Herfra blir det å traske 13 km på veien fram til Sandvika/Nordli.