PAGES

Etappe 9

Nå går det inn i Nord-Trøndelags grenseområder med en blanding av skog, fjell og vann

Teveltunet – Sandv./Nordli 38158 Lengde: 197 km + 15 % = 227 km/22 = 11+2 dager

En lang etappe beregnet til 13 dager. I disse grenseområdene er det mye snaufjell, men også fjellgårder, rikt bevokste daler, elver og fiskevann. I det hele en meget vekslende natur.

Depot Proviant og utstyr for etappen deles i to og sendes etter avtale til: Teveltunet Fjellstue. 7530 Meråker, tlf. 748 12 500 og til Sveet Gjestgiveri, 7660 Vuku, tlf. 740 70 284.

Kart for etappen 1721 I Meråker 1722 II Feren 1822 III Bellingen 1822 IV Vera 1823 III Snåsa 1823 II Gjevsjøen 1923 IV Nordli

Valgte ruter Siste del med NTT-merkede ruter og hytter i Nord-Trøndelag. Deretter blir det mer blandet til det etter hvert blir dårligere med stier og oppgåtte ruter. Etappen legges om Angeltjønnhytta, Sulåmo/Ferslia, Sandvika, Sveet, opp Ståggådalen til Gaundalen, Holden, Gjevsjøen, forbi Seterlifjellet, vestom Finnhuva/Bieelnie, over Hhykkelfjellet, ned til Sørnes og veien fram til Nordli. En lang etappe med mye villmark og mange fine fiskevann.

  1. Teveltunet 446 moh. til Angeltjønnhytta 515 moh. 22 km 6 t. Rute nr. 281. Ei grei merket rute og behagelig dagsetappe. Går for det meste i høyfjellet oppe på vel 800 moh.
  2. Angeltjønnhytta til Ferslia th 470 moh. 16 km og 5 t. Rute 282. Dette blir en lat dag og en kort etappe. Får se om jeg tar meg litt lengere innover mot Sulsjøan. Det skal være en nymerket rute øst for disse.
  3. Ferslia til Innstua/Sandvika 420 moh. 24 km 8t. Rute nr. 284. En god dagsetappe, men tilbakela sansynligvis noe av den dagen før.
  4. Innistua til Sveet 360 moh. 20 km 6 t. Rute nr. 286. Jeg har valgt stien øst om Vergåa og opp til Breivatnet. Deretter følger jeg stien vestom Bustadtjønna og ned til Sveet. En grei dag.
  5. Fra nå av hører mye av de områdene jeg kommer ti å vandre i til våre store Nasjonalparker. Den første av disse er Blåfjella-Sjækerfjella nasjonalpark. I tillegg passerer jeg rett vest for Lierne nasjonalpark når jeg nærmer meg Nordli. Turen fra Sveet til Gaundalen 476 moh. 36 km. Her har jeg valgt å forlate hyttenettet og går innover mot Ståggådalen. To dagsetapper regner jeg med på turen. Gode fiskemuligheter underveis og jeg ser ikke bort i fra at jeg kan bli liggende en ekstra dag underveis
  6. Fra Gaundalen til Gjevsjøen 468 moh. 25 km 10 t. Rute nr. 2811 og 12. Detter er umerkede ruter, 10 timer høres litt vel mye ut. Er terrenget tyngre enn kartet tyder på får jeg eventuelt ta en overnatting på Holden.
  7. Gjevsjøen til Nordli/Sandvika 410 moh. 66 km og 3 dagsetapper. Jeg legger ruta opp forbi Hestmyrhaugen og går øst om Litlfjellet mot Seterfjellet. Tar fjellet innover til Snaufjellvatnet og videre innover. Inne ved Bielnienjaevrie avslutter jeg dagen, slår opp teltet og fisker. Neste dagsmarsj blir vestom Luruvatnet innover Urddals- og Hykkelfjellene. Deretter får jeg se om jeg finner brukbar overnatting ved Oksvoll tjørna. Tredje dagen blir det siste etappen til Nordli. Turen går ned Nesskardet, Bustadlia og til Sørnes. Herfra går jeg veien fram til Sandvika/Nordli.