PAGES

Etappe 8

Verdensarven Røros og videre innover i Falkbergets rike med Sylane som desserten

Røros–Teveltunet 23728 Lengde: 127 km + 10 % = 140 km/22 = 10+1 dager

Noe nord for Røros, fra Jensåsvollan er det tilbake på Turistforeningens rute- og hyttenett. Nå går jeg inn i Sylane og Trodhjems Turistforenings område. DNTs “Til fjells i Norge” er igjen et godt grunnlag. Denne etappen er den første med planlagt følge. Min kjære datter, Camilla kommer fra Oslo og blir med. Det blir mest sansnlig noe kortere dagsetapper enn tidligere og Camilla blir med til Væktarstua og tar buss ned til Stjørdal. Derfra går jeg videre i grensefjellene og inn til Teveltunet.

Depot Proviant og utstyr for etappen sendes til: Røros Postkontor, Tollef Bredalsv. 7, 7374 Røros.

Kart for etappen 1720 III Røros 1720 I Stuggusjøen 1721 II Esandsjøen 1721 I Meråker

Valgte ruter Camilla er nå kommet med og vi to, sammen med Najax satser på noen fine dager med en blanding av telt og TTs hytter. Camilla er, som hun selv sier et storbymenneske og det blir derfor forholdsvis korte dagsetapper. Den opprinnelige tidsplanen blir å forlenge med en par dager.

  1. Fra Røros 660 moh. til vestenden av Aursunden 691 moh. er det 17 km. Dette kan være en passende første dag og vi finner oss teltplass ved vannet. Forhåpentligvis ikke for mye nedtappet (6 m reguleringshøyde).
  2. Aursunden er lang og det blir å gå 13-14 km på vei til Jamtvollen. Herfra tar vi oss et stykke oppover Jamtbekken før vi tar kveld og telter.
  3. Denne dagen går vi forbi Klinkengruva og fortsetter til Fjellsjøtjønnan 960 moh., en kort dagsetappe på 13 km. Her oppe på fjellet slår vi leir og bruker ettermiddagen til fisking og plankegger nok en dag dag ved tjønnan og Fjellsjøen.
  4. Det er nå 20 km igjen til Væktarstua Tydal hotell 612 moh. Etter to late dager får Camilla prøve seg på en god dagsetappe. På Væktarstua blir det overnatting med dusj og et annerledes måltid enn dagene hittil.
  5. Væktarstua til Nerdalshytta 780 moh. betjent hytte 18 km og 5 timer. Rute 273. Detter er den første av TTs hytter på min vei. Dagsetappen er kort, men jeg regner med overnatting på denne hytta.
  6. Nerdalshytta til Storerikvollen th. 769 moh. betjent hytte 24 km og 6 t. Rute nr. 271. Jeg tar det med ro og bruker dagen og prøver fiskebitet underveis.
  7. Storerikvollen til Bjørneggen th. 590 moh. Den første av NTTs hytter. 23 km 8 timer. Rute nr. 2710
  8. Bjørneggen til Tevettunet th. 446 moh er det bare 11 km anslått til 5 timer Rute nr. 27/8a. Får se hva dette betyr om det blir å ta det med ro på Teveltunet eller om jeg tar litt lenger innover mot Storbekkfjellet og heller slår opp teltet. Depoet for neste etappe på Teveltunet.