PAGES

Etappe 7

Folldal til Røros er en etappe helt utenfor det merkede rutenettet til Den Norske Turistforening

Folldal – Røros 167 – 21-227 Lengde: 118 km + 10 % = 130 km/22 = 6+1 dager

Fra Folldal legger jeg veien over fjellet og følger sti mot Lykkjesætre. Derfra går jeg til Stugulisætra og krysser Einunna 500 m lenger ned. Videre går turen til Savalen og om Lonåsmoen til Vingelen. Herfra er det ikke mye igjen av etappen og turen går på vei ned til Dalsbygda og fortsetter forbi Sætersjøen, Galåa og til Røros.

Depot Proviant og utstyr for etappen sendes til: Post i butikk, Spar Folldal , 2580 Folldal, tlf. 624 90 174.

Kart for etappen 1519 II Folldal 1619 IV Kvikneskogen 1619 I Tynset 1620 II Forollhogna 1720 III Røros

Valgte ruter Hele etappen går i et ”hvit område” og ingen merkede stier av DNT. Skal jeg overnatte under tak må dette skje etter avtale med private sætrer eller andre lagshytter. Telting blir nok førstevalget.

  1. Folldal 720 moh. til Stugulisætre 880 moh. 22 km er en passende dagsetappe. Turen går for det meste oppe i snaufjellet og på det høyeste opptil 1250 moh. Litt opp og ned, men egentlig et ganske greit terreng.
  2. Stugulisætre til Savalen 720 moh. 28 km. En god dagsetappe, men på gode stier og bygdeveier skulle veien være grei nok.
  3. Savalen til Skardstjønna 836 moh. er det også 28 km og ennå 49 km igjen til Røros 660 moh. Tar nok turen i tre dagsetapper på omkring 25-26 km. Da alle dagsetappene har vært rimelig lange er det sannsynlig med en stille liggedag ved et godt fiskevann.