PAGES

Etappe 3

Hardangervidda står for tur. Den kan ennå by på utfordringer med mye vær og overraskelser.

Haukeliseter – Finse 216276 Lengde: 118 km + 10 % = 130 km/22 = 6+1 søndag

Nå går turen innover mot Hardangervidda. Den planlagte ruta følger også her DNTs rutenett og legges i utgangspunktet om disse turisthyttene til DNT Oslo og Omegn: Hellevassbu, Litlos, Sandhaug, Trondsbu, Dyranut, Kjeldebu til Finsehytta. Ruta kan bli en annen dersom forholdene i fjellet tilsier det. De samme hensyn til sikkerhet som etappe 2 krever, vil også gjelde på denne etappen.

Depot Proviant og utstyr for etappen sendes etter avtale til Haukeliseter Fjellstue, 3895 Edland, tlf. 350 62 777

Kart for etappen 1414 IV Haukeliseter 1415 III Hårteigen 1415 II Nordmannslågen 1415 I Bjoreio 1416 II Hardangerjøkulen

Valgte ruter “Til fots i Norge” utgitt av Den Norske Turistforening er grunnlaget for denne etappen.

  1. Haukeliseter 980 moh til Hellevasbu th. 1170 moh. 20-22 km og 7 timers gange. Rute nr. 1154. Langs denne traseen beskriver TFIN 4 sommerbroer. Det er for tidlig på året til at disse broene er lagt ut så jeg får se, blir det vading eller er jeg heldig å kan krysse på snøbruer. Bortsett fra dette skulle ruta være grei, men kan ta noe lengre tid enn beskrevet.
  2. Hellevassbu til Litlos th. 1180 moh. 16-17 km og 5 t gangtid. Rute 1153 går, iht. TFIN en del opp og ned. En rimelig dagsetappe skal det uansett være. To, sannsynlig ikke utlagte sommerbruer vil bli til vading.
  3. Litlos til Sandhaug th. 1250 moh. 22-24 km og 7 timers gange. Rute 1152 a+b. En rimelig lang dagsetappe. Om nødvendig kan jeg ta overnatting på Besso th, men for neste dags etappe vil det være en fordel å nå fram til Sandhaug. Såframt ikke sne gir problemer burde dette være en grei etappe, men noe vading blir det nok.
  4. Sandhaug til Dyranut 1250 moh. 24-26 km og 8 timers gange. Etappen er lang og det er derfor mulig at det blir en natt på Tronsbu etter bare 15 km.
  5. Dyranut til Kjeldebu th. 1100 moh. 9 km og 3 timer en kort dagsetappe. Jeg går sannsynligvis noe lengere og slår opp teltet for overnatting.
  6. Siste dag før Finsehytta 1220 moh. Blir starten fra Kjeldebu er denne dagsetappen på rundt 25 km. Det er vel ikke usannsynlig at en del av turen blir på snø og at dagen kan bli lang. Forrige natt, forhåpentligvis i telt har nok gjort turen kortere enn helt fra Kjeldebu.