PAGES

Etappe 16

Da gjenstår den siste etappen til Nordkapp, for det meste på vei og gjennom en undersjøisk tunnel.

Skaidi – Nordkapp 209169 Lengde: 140 km + 7,55 % = 151 km/25 = 6 dager

Depot Depot med proviant og utstyr for etappen sendes etter avtale med: Skaidi Hotell, Skaidi, 9620 Kvalsund, tlf. 78 41 55 00.

Kart for etappen 1935 I Repparfjorden 2036 III Kokelv 2036 I Magerøysundet 2037 II Nordkapp Veikart Norge 1:1 000 000

Valgte ruter Enkelt og greit, det blir for det meste å gå E6, ter av fra denne og vandrer “Ungdomsveien” ned til Smørfjorden. Deretter E69 fram til Nordkapp bortsett fra 12,5 km ut i terrenget mellom Reinelvbukta og Kåfjorden. NB! Navn framhevet med brunt linker til aktuelle nettsider for etappen.

119 Skaidi 80 moh. til Smørfjord 10 moh. 28 km. Vandrer E6 fra Skaidi og opp mot Günnajávri. Tar av fra E6 og går nordøstover ned til vei 889 og følger denne til Smørfjorden. 129 Smørfjord til Indre Svartvika 20 moh. 26 km. Den traseen går ut langs Porsangerfjorden og jeg følger E69 hele veien. Vel framme telter jeg ved elva som kommer ned fra Caccevagejavrit. 139 Indre Svartvika til Ánddámáhtejávri 136 moh. 24 km. Som dagen før går jeg veien langs fjorden til jeg passerer Repvåg og tar av ved Reinelvbukta og følger elva opp til Ánddámáhtejávri. Teltslaging og forhåpentligvis mulig med fiske i vannet. 149 Indre Ánddámáhtejávri til Studentervika 20 moh. 25 km. Denne dagen er jeg på den delen av etappen som går utenfor asfaltert vei og i terrenget. Planen er å komme meg gjennom Nordkapptunnelen denne dagen. Endelig bestemmelse tar jeg framme ved Fisketindelva. Muligens telter jeg og tar tunnelen på friske bein neste morgen. 159 Studentervika til teltplass 230 moh. 1,5 km nord om veien til Gjesvær. 28 km. Det skal kun være to dager igjen til Nordkapp. Jeg ser litt stort på den resterende veien. Dersom jeg teltet ved Fisketindelva blir det en ekstra dag på den resterende veien. I så tilfelle blir det Nordkapp den 17. i stedet for den 16. september. 169 Siste dagsetappe til Nordkapp 310 moh. 20 km. Der, endelig ved målet. Her vil min kjære kone Sara vente på meg.