PAGES

Etappe 15

Noen mil gjennom Finnland og deretter Finnmarksvidda med middels lange dagsmarsjer.

Kilpisjävre – Máze – Skaidi 25899

Lengde: 268 km + 15 % = 308 km/20 = 15+2 dager

Kilpisjävre - Masi 156 km (136 km + 15%) Masi - Skaidi 152 km (132 km + 15%)

Depot med proviant og utstyr for deletappen Kilpisjävre - Máze sendes etter avtale: Kilpisjävre Hotell Mellomdepot i Masi: Máze Post i Butikk, Joker Masi, 9525 Máze, tlf. 78 48 50 76

Kart for etappen 1633 II (Helligskogen) 1733 III Coahppejávri 1733 II Cierte 1833 III Ráisjávri 1833 I Cárajávri 1933 IV Masi

Kart etter Masi 1934 II Iesjávri 1934 I Cohkarássa 1935 II Stabbursdalen 1935 I Repparfjorden

Valgte ruter Etappen som beskrives er på hele 308 km og beregnet å ta 15+2 dager. Lengden gjør at jeg må legge inn et mellomdepot i Máze. Fra Kilpisjávre følger jeg delvis Nordkalottruta, men tar av fra denne ved Meekonjärvi og østover mot øvre del av Reisadalen og deretter inn på Finnmarksvidda.

NB! Navn framhevet med brunt linker til aktuelle nettsider for etappen.

258 Kilpisjávre 490 moh. til Autiotupa Saarijärvi 680 moh. 11 km. “Omgivningen runt stugan vid Saarijärvi är stenig, men i närheten kan du finna några stenfria tältplatser. Det finns en bro över bäcken bredvid stugan.”

268 Autiotupa Saarijärvi til Autiotupa Meekonjärvi 597 moh. 19 km. Denne strekningen går mest i snaufjellet fram til Meekonjärvi

278 Autiotupa Meekonjärvi til Autiotupa sørøst om Harrejávri 640 moh. 20 km. Dette er den siste finske hytta før jeg går inn i Norge og den øvre delen av Reisadalen. Tar mye trolig søndagen som hviledag her på hytta.

288 Autiotupa sørøst om Harrejávri til teltplass ved Nieidajohka 460 moh. nordvestom Gámoaivi, 18 km. Bare noen få kilometre igjen før jeg går inn i Reisa nasjonalpark. Terrenget fram kan være litt tøft uten å by på de helt store utfordringene. Søndag 24. ved elva Nieidajohka.

298 Nieidajohka til Goikeluoppal 460 moh. 20 km. Nå går jeg inn på den egentlige Finnmarksvidda, stort sett nordøstover. Terrenget vil være forholdsvis lettgått med noe myr og skogbevokste rabber og uten de store høydeforskjellene.

308 Goikeluoppal til en høyde ved utløpet av Viekcejávrrit 450 moh. 20 km. Terrenget er fortsatt likt, men noe mer myrlendt.

318 Viekcejávrrit til øst om Guhkesjávri 480 moh. 22 km. Dagens rute fører opp i et høyere terreng opp mot 600 m.

19 Guhkesjávri til Máze 370 moh. 28 km. Et noe langt strekk, men heller ikke her byr ruta på de store utfordringene. Telter eventuelt underveis og tar en delvis forskjøvet søndagshvil på deletappen.

39 Máze til Bealgejávri 440 moh. 21 km. Nye forsyninger ble hentet på posten i dag. Deilig å tenke på at jeg bar har et depot igjen før den siste etappen til Nordkapp.

49 Bealgejávri til Gukkesluoppal 430 moh. 21 km. Nå bærer det nordover mot Iesjávri den største innsjøen på denne delen av vidda. Passerer i høydedragene på vestsida av sjøen. Det kan passe bra og ta søndagshvilen i dette området.

59 Gukkesluoppal til Bojobeaskihytta 390 moh. 21 km. Hytta ligger 1 km rett øst om Bojobeasjávrihar og har egen AOT-lås. Det er lite aktuelt å skaffe nøkkel til denne hytta.

69 Bojobeaskihytta til 4 km nord om Ruhkkojávri 360 moh. 24 km. Nok en ren transportstrekning, men nå inne i den søndre del av Stabbursdalen og elvesystemene som fører inn i denne.

79 4 km nord om Ruhkkojávri til Bastinjavri 271 moh. 21 km. I dag går ruta rett vest om Stabbursdalen nasjonalpark.

89 Bastinjavri til Cahppesjávri 360 moh. 21 km. Det går videre mer eller mindre rett nordover. Terrenget er mer eller mindre som tidligere; vann, myr og rabber.

99 Cahppesjávri til Skaidi 80 moh. 23 km. De siste kilometerne fram til Skaidi skal det være brukbar sti. Denne følger for det meste kraftlinja fram til vei. Vel framme blir det overnatting og avslapping på Skaidi Hotell. Det blir et døgn ekstra på hotellet og en velfortjent hviledag.