PAGES

Etappe 13b

“Nå går turen inn i Sverige. Med blant annet Padjelanta-, Stora Sjøfallets- og Abisko nasjonalparker”. – Slik ble det ikke. – Svenske bestemmelser for hund i Padjelanta nasjonalpark ødela hele opplegget. Det er absolutt forbudt med kløvhund i nasjonalparken. Ny etappe blir:

E6 fra Stødi til Kobbvannet – Abisko 257108 Lengde: 364 km + 10 % = 400 km/26 = 15+2

Min henvendelse til Länsstyrelsen i Norrbotn ga følgende svar: “Tillstånd att medföra hund inom nationalpark Länsstyrelsen är mycket restriktiv att medge dispens att medföra hund i nationalparkerna under barmarkstid. Anledningen är förutom skydd för djurlivet också att det kan störa renskötseln. Det är sommartid bara tillåtet att medföra kopplad hund (hund i band) längs Kungsleden. Du kan inte gå genom Padjelanta nationalpark med klövjehund på det sätt som du planerat utan särskild dispens från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger i regel bara dispenser till handikappade (ledarhundar). Det är Länsstyrelsen som beviljar dispenser inom nationalparkerna. Om Du ändå vill ansöka om dispens att medföra hund så tar vi ut en prövningsavgift 2 000 kronor.” När det gäller böter för brott mot nationalparksföreskrifterna så är det dagsböter beroende på vilken inkomst man har som gäller.

Jeg velger derfor en annen rute utenom Padjelanta og Stora Sjöfallets nasjonalparker og går E6 fra Stødi til Kobbvannet i Sørfold. Derfra legges veien inn i fjellet nordøstover til jeg kommer inn på Nordkalottleden oppe i fjellet ved Hellemobotn i Tysfjorden. Herfra inn mot Akkastugorna/Ritsem og inn på min opprinnelige rute. NB! Navn framhevet med brunt linker til aktuelle nettsider for etappen.

Depot Proviant og utstyr for etappen blir levert på Stødi og ved Kobbvannet.

Kart for etappen 2128 III Lønsdal ev. veikart Norge 1:1 000 000 2130 II Gjerdalen 2230 III Linnajávrre 2230 IV Hellemobotn BD 7 Sitasjaure-Ritsem (svenskt kart) BD 6 Abisko-Kebnekaise-Narvik (svenskt kart)

Valgte ruter Etappen Stødi - Abisko er beregnet til å ta 15+2 dager. De første 170 km går på vei; E6 fram til Megården, gjennom 15 veitunneler (blir kjørt gjennom tunnelene ca. 47 km) og til Kobbvannet. Herfra blir det anleggsvei til Gjerdalsvatnet før jeg endelig er ute i terrenget igjen.

257 Stødi 700 moh. til Polarsirkelen Høyfjellshotell 500 moh. 21 km. Najax., min kløvhund blir hentet på Stødi og slipper de kommende dagene og milene på asfalt. Jeg utstyrer meg med lettere sekk og vil overnatte og til dels spise på hotell. 267 Polarsirkelen Høyfjellshotell til Nordlandia Rognan Hotell 5 moh. 47 km. Den desidert lengste etappen. Det må bare bli slik da andre overnattingssteder ligger for nært. 277 Nordlandia Rognan Hotell til Fauske Hotell 20 moh. 31 km. Rett og slett en kortere og forhåpentligvis en behagelig dag. Noe som sikkert vil være god for beina. 287 Fauske til første tunnel ved Megården 24 km,. Herfra blir jeg kjørt 47 km gjennom og forbi alle veitunnelene, til sammen 15 tunneler til veikryss E6/Kobbvann. Tar meg fram et stykke, 6 km innover anleggsveien mot Reinoksvatnet og telter på Soldatmoen 90 moh. 297 Soldatmoen til Livsejávrre 710 moh. 17 km. Endelig helt ferdig med traskingen på asfalt. Jeg følger anleggsveien fram til Stilleelva. Derfra går det Livsselia oppover mot fjellet og Livsejávrre. 307 Livsejávrre til Gurtejávri 295 moh. 20 km. Denne dagen kommer jeg forbi mange flotte fjellvann. Skal ikke se bort i fra at det blir aktuelt å telte tidligere enn inne ved Gurtejávri. 18 Gurtejávri til Rautojaure 480 moh. 27 km. Jeg er nå inne på Nordkalottleden og krysser svenskegrensen ved Válddajávri, I denne første delen av Sverige legger jeg inn ganske lange dagsetapper. 28 Rautojaure til Vaisaluoktastugan 14 km eventuelt til Akkastugorna 490 moh. 24 km. Ved Akkastugorna kommer jeg inn på min opprinnelig planlagte rute. Her er også den første svenske hytten med mulighet for proviantering. Tvers over Akkajaure til Ritsem tar jeg båt for å fortsette videre neste dag. 38 Ritsem 490 moh. til Sitasjaurestugorna 640 moh. 22 km. Et greit stykke vei med liten høydeforskjell forbi Autajaure og fram til sørenden av Sitasjaure. 48 Sitasjaurestugorna til Hukejaurestugan 880 moh. 19 km. Turen fra Sitasjaurestugorna går litt opp i fjellsida sør om Lithijohka og Gáiccajohka og runder øst om Kaisejaure. Da neste dags etappe er skikkelig lang bør jeg gå en fire til fem kilometer forbi Hukejaurestugan og telte nede i elvedalen nord om Ráktas. 58 Hukejaurestugan til Sälkastugorna 810 moh. 31 km. Fra teltplass regner jeg med en ca. 26 km fram til Sälkastugorna. Ruta går først sørøst og deretter østover gjennom et trangt fjellpass. Krysser Tjäktjajåkka fram til den første meditationsplats til minne om Dag Hammarskjöld. Fra denne meditasjonsplassen går jeg rett nordover, 5 km igjen til Sälkastugorna. Det finnes sju slike meditasjonsplasser Jeg skal ennå treffe på fire til av disse plassene på min vei til Abisko. Det passer meget bra å bruke søndagen den 3. som hvile- og rekreasjonsdag her inne på Dag Hammarskjöldleden. 78 Sälkastugorna til Tjäktjastugan 930 moh. 16 km. De fire neste dagsetappene fram til Abisko er alle relativt korte. Samlet har jeg bare 64 km igjen og det er ikke usannsynlig at jeg kommer en dag tidligere enn planlagt fram til Abisko. 88 Tjäktjastugan til Alesjaurestugorna 780 moh. 13 km. Får se hva det blir til i dag. Ny telting eller Abiskojaurestugorna? Fra meditasjonsplassen ved Kieronstugan nærmer jeg meg raskt Abisko nasjonalpark og fjellskog. Jeg satser på å nå fram til Abiskojaurestugorna. I så fall kommer jeg en dag tidligere til Absiko. 98 Alesjaurestugorna til Abiskojaurestugorna 490 moh. 20 km. Alesjaurestugorna har jeg muligens alt gått forbi og dermed avsluttes dagen i Abisko. 108 Abiskojaurestugorna til Abisko 360 moh. 15 km. Vel framme og overnatting på hotell samt depot for den kommende etappen inn i Norge.