PAGES

Etappe 13

Nå går turen inn i Sverige. Med blant annet Padjelanta-, Stora Sjøfallets- og Abisko nasjonalparker.

Sulitjelma – Abisko 317148 Lengde: 216 km + 10 % = 238 km/20 = 12+2

Nok en lang etappe. Denne gangen uten mellomdepot, men med noen betjente svenske tutisthytter. Den første av disse er Akkastugorna, 95 km fra Sulitjelma. Selv om etappen er lang, vil neppe proviant og kilo på ryggen være det store problemet. I det alt vesentlige følger jeg fra nå av traséen til Nordkalottruta og Kungsleden til et stykke inn i Finnmark.

Depot Depot med proviant og utstyr for etappen sendes etter avtale til: Sulitjelma scooter og hytteservive, Lomianlegget Sandnes, 8230 Sulitjelma, Telefon 75 64 95 00, mobil 907 29 929

Kart for etappen 2129 II Sulitjelma BD 9 Padjelanta-Sulitjelma (svenskt kart) BD 7 Sitasjaure-Ritsem (svenskt kart) BD 6 Abisko-Kebnekaise-Narvik (svenskt kart)

Valgte ruter Etappen Sulitjelma - Abisko er beregnet til å ta 12+2 dager. Dagsetappene beskrives stort sett fra hytte til hytte. Overnattingene vil i praksis like gjerne kunne skje i telt på andre plasser en i hyttene. Vær og dagsform blir det avgjørende.

237 Sulitjelma 130 moh. til Sorjoshytta 830 moh. er det etter mine beregninger 19 km, en passende dagsetappe. På de første kilometerne tas de fleste høydemetrene til vel 900 meter ved Storelvvatnan. Deretter litt opp og ned, men uten de store stigningene fram til hytta. 18 Sorjoshytta til Staddajåkkåstugorna 720 moh. 18 km. Fra Sorjushytta er det 7 km til den svenske grensen og Padjelanta Nasjonalpark. Jeg går i et småkupert fjellterreng langs Sorjosjávre/Sårjåsjávrre og ned langs elva til Staddajåkkåstugorna. En lettgått og forholdsvis kort etappe. 28 Staddajåkkåstugorna til Arasluoktastugorna 590 moh. 24 km. En ganske lang dagsetappe. Kartet forteller også om noe kjerr over en par kilometer. Bortsett fra dette et relativt lettgått terreng og for det meste opp på 760 m like før Arasluoktastugorna. Da har jeg for det meste beveget med rundt 600 til 650 moh. 48 Arasluoktastugorna til Låddejåkkåstugan 590 moh 13 km. Denne dagen blir nærmest for en hviledag å sammenligne, med jevn stigning opp til 900 meter og deretter slake fjellet ned til Låddejåkkåstugan. 58 Låddejåkkåstugan til Kisurisstugan 590 moh. 23 km. Det er et utall av bekker og muligens “bekkedaler” som skal krysses. Samtidig er det flere partier inntegnet med tett vegetasjon. Ikke usannsynlig at jeg telter og legger inn en hviledag og prøver fiske i elvedraget mellom Sallohaure og Kutjaure. 68 Kisurisstugan til Akkastugorna 490 moh. 13 km. På dette strekket er jeg så vidt innom Stora Sjöfalets nationalpark. Akkastugorna er den første av de selvbetjente hyttene med mulighet for proviantering. Tvers over Akkajaure til Ritsem tar jeg båt for å fortsette videre neste dag. 78 Ritsem 490 moh. til Sitasjaurestugorna 640 moh.  22 km. Et greit stykke vei med liten høydeforskjell forbi Autajaure og fram til sørenden av Sitasjaure. 88 Sitasjaurestugorna til Hukejaurestugan 880 moh. 19 km. Turen fra Sitasjaurestugorna går litt opp i fjellsida sør om Lithijohka og Gáiccajohka og runder øst om Kaisejaure. Da neste dags etappe er skikkelig lang bør jeg gå en fire til fem kilometer forbi Hukejaurestugan og telte nede i elvedalen nord om Ráktas. 98 Hukejaurestugan til Sälkastugorna 810 moh. 31 km. Fra teltplass regner jeg med en ca. 26 km fram til Sälkastugorna. Ruta går først sørøst og deretter østover gjennom et trangt fjellpass. Krysser Tjäktjajåkka fram til den første meditationsplats til minne om Dag Hammarskjöld. Detter er en av sju slike meditasjonsplasser Jeg skal ennå treffe på fire til av disse plassene på min vei til Abisko. Fra denne miditasjonsplassen går jeg rett nordover, 5 km igjen til Sälkastugorna. 118 Sälkastugorna til Tjäktjastugan 930 moh. 16 km. De fire neste dagsetappene fram til Abisko er alle relativt korte. Samlet har jeg bare 64 km igjen og i tillegg skal jeg ha en hviledag. Om jeg tar denne på en av hyttene, i telt eller på hotell i Abisko får tiden vise. Det kan være aktuelt å gå forbi Tjäktjastugan og telte på slettene ned mot elven Aliseatnu. Abisko når jeg i alle fall enten den 11. eller 12. august. 128 Tjäktjastugan til Alesjaurestugorna 780 moh. 13 km. Får se hva det blir til i dag. Ny telting eller Abiskojaurestugorna? Spent på hvordan dagen blir da jeg etter 12 dager i snaufjellet skal komme inn i skoglandskap denne dagen. Fra meditasjonsplassen ved Kieronstugan nærmer jeg meg raskt Abisko nasjonalpark og fjellskog. Jeg satser på å nå fram til Abiskojaurestugorna. 138 Alesjaurestugorna til Abiskojaurestugorna 490 moh. 20 km. Alesjaurestugorna har jeg alt gått forbi og denne dagen er jeg ved Abiskojaurestugorna og har min hviledag 148 Abiskojaurestugorna til Abisko 360 moh. 15 km. Vel framme i Abisko og i så tilfelle en dag tidligere enn beregnet. Overnatting på hotell og depot for den kommende etappen inn i Norge.