PAGES

Etappe 11

Jeg går inn i Børgefjellet, vår kanskje vakreste nasjonalpark og derfra til hjemlige trakter.

Rørvik – Umbukta 37167 Lengde: 205 km + 15 % = 237 km/22 = 11+3 dager

Dette blir så langt den lengste, men også vakreste etappen. Det skal bli godt å kunne supplere provianten med egen fanget fisk. Uavhengig av dette må jeg prøve å få avtalt et mulig depot på nordsida av Børgefjell nasjonalpark. Prøver med Harvasstua, beregner 4-5 dager dit.

Depot Depot med proviant og utstyr for etappen sendes etter avtale: Nord-trøndelag Everk, Post i butikk, Sentrum, 7898 Limingen - Mellomdepot på Harvasstua?

Kart for etappen 1924 IV Røyrvik 1925 I Susendalen 1925 II Børgefjellet 2025 IV Skardmodalen 2026 III Krutvatnet 2026 IV Hjartfjellet 2027 III Storakersvatnet

Valgte ruter Etappen Rørvik – Umbukta er beregnet til å ta 11+3 dager. I Børgefjell Nasjonalpark kommer jeg til å bli værende noen dager, men jeg har ikke akkurat nå bestemt meg hvor. Fra og til vil derfor bli forandret underveis. NB! Navn framhevet med brunt linker til aktuelle nettsider for etappen.

37 Fra Røyrvik 440 moh. til Storvika 470 moh. 28 km. En litt lang dagsetappe, men terrenget byr ikke til leirslaging før Storvika. Den ligger ved sørøstenden av Namsvatnet og turen dit går på vei til Skånalia. Derfra tar jeg av østover i dalen mot Storgollomsvatnet. Videre opp gjennom Reinskardet og mot Rohthetjeklumpen og mer eller mindre strake veien til Storvika. Muligens, om jeg ikke er for trøtt tar jeg en ekstra kilometer opp lia til ei av småtjønnene for fiske og leirslaging. 47 Storvika til Viermavatnet 798 moh. 21 km. Jeg er inne i Børgefjell nasjonalpark og skal vider innover Viermadalen. Krysser elva på bro nede på Viermaneset og går oppover vestsida av dalen til Viermavatnet. Teltslaging og fiske og jeg sannsynligvis en dag ekstra i området. Akkurat slik var min opprinnelige etappeplan, men nå har det skjedd en trivelig endring. Min gode venn Tor B. Håkonsen møter med på Virmaneset og går sammen med meg inn i Børgefjellet nasjonalpark. Det er også mulig vi legger inn en ekstra dag i Nasjonalparken. 57 Viermavatnet til Simleelva 880 moh. 18 km. Går vestom Cevlarsfjellet og til Simleelva. Dette kan også være en plass der jeg tar det med ro og ligger over en ekstra natt. Tar ingen endelig bestemmelse før jeg er framme. 87 Simleelva, forbi Storvollen til Harvasstua 620 moh 21 km. Fra Simleelva går jeg i høyden nord om Sæjnoetjahke og vader Gihpejohke og går myrene og liene ned til Storvollen. Herfra og til Harvasstua går turen delvis på vei. På Harvasstua har jeg mellomdepot for etappen. (Mellomdepotet er flyttet til Kroken i Susendalen). 97 Harvasstua til Finnskartjønna 835 moh 17 km. Fra Harvasstua følger jeg Nordlandsruta, merket DNT-rute helt fram til Umbukta. Jeg går rett nordover til Daningen, rundt vatnet på østsida, forbi Amirfjellet og oppover til Rotvatnet. Det skal ligge en åpen hytte litt sør om vatnet, men med godt vær går jeg forbi, følger reingjerdet og runder ned til Finnskardtjønna. Telting og forhåpentligvis ørret til kvelds. 107 Finnskardtjønna til Tverrelvnes 540 moh. 21 km. Fra Finnskardtjønna går jeg ned Finnskardet til Skarmodalselva. Der blir det å ta seg over elva og gå veien fram til Grannes ved Unkervatnet. Herfra skal jeg komme inn på merket DNT-sti og det blir så å ta seg opp Ørneslia for å ta stien over Sæterfjellet til vei ved Stortjørnmoen. Følger veien ned til Tverrelvnes. 117 Tverrelvnes til Krutvatnet/ Fisketjørna 586 moh. 23 km. Statskog skal ha en åpen hytte omentrent her. Fra Tverrelvneset går jeg stien forbi Holmvatnet til Mosvatnet og ned Tjuvjodalen til Brunreinvatnet. Videre Rauvassaksla til Rv. 73. Tar veien langs Krutvatnet fram til hytta ved Fisketjørna. 127 Krutvatnet/ Fisketjørna til Kilvatnet 681 moh. 23 km. Nå går jeg forbi Ol-Anderstjørna og på østsida av Fiskløysvatnet. Nedover mot Famnvatnet er det en litt merkelig blanding av naturreservat og landskapsvernområde. Jeg fortsetter videre forbi, oppover langs Storbekken og inn til Kilvatnet. I dette området med mange små tjørner og en par større vann i Skinnfelldalen kan det bli aktuelt med en ekstra overnatting. Råd fra lokalkjente vil avgjøre dette, 147 Kilvatnet til Gressvasshytta 600 moh. 35 km. Dette er for langt å ta strekket på en dag. Jeg regnet derfor med enten å ordne med innomhus overnatting i Nordbukta/Røssvatnet eller telte i området. Herfra er det 21 km igjen til Gresvasshytta. Turen fram går fra Kilvatnet og inn i Tiurskardet, deretter krysser jeg Aksla mot Storelva. Ned til Nordbukta/Røssvatnet med overnatting. Dagen etter inn Spjeltfjelldalen, den er vernet som naturreservat på grunnlag av det rike fuglelivet og tildels på grunnlag av plantelivet. Opp fordi Skrikarbekken, øst om Spjelthaugen og nedover til Gressvasshytta. 167 Gressvasshytta til Umbukta Fjellstue 535 moh. 30 km. En lang etappe, men i og med jeg blir hentet på fjellstua for overnatting hjemme er dette greit nok. Turen fram går langs Grasvatnet opp Storskardet, runder Grasfjellura og går østover til Skukken. Herfra rett nordover forbi Grunnvatnet, nordom Rundjellet og øst til Umbukta fjellstue. Blir hentet i Umbukta og drar hjem til Mo i Rana/Ytteren for en to/tre dager. Starter opp igjen fra Umbukta senest 19. juli.